Duna... Duna...
Duna duna

Dunadunadunaduna
DUNA DUNA DUNA DUNA!